06 52 30 63 85 jeroen@jegroen.nl

Specialisatie

“zorg voor een gezonde bodem!”

Specialisatie: “Zorg voor een gezonde bodem!”

Ik werk met nuttige bodemschimmels (mycorrhiza’s), bodembacteriën (rhizo-bacteriën) en plantaardige meststoffen die bodemleven stimuleren, planten weerbaar maken en dus beter laten functioneren!

Wat is Mycorrhiza? Mycorrhiza is een verzamelnaam van gunstige schimmels die een relatie aangaan met het wortelsysteem van planten. In ruil voor plantensuikers uit de wortels maken zij mineralen opneembaar voor planten, waardoor planten gezonder blijven en de voeding beter benutten. Zonder nuttige mycorrhiza’s en specifieke bacterieën rond hun wortels zijn planten kwetsbaar. Dat uit zich in een zwakker gewas met weinig weerstand tegen ziekten en plagen.

Het woord mycorrhiza is afgeleid van het Griekse mukès (zwam), en rhiza (wortel). De wortels van de meeste planten zijn in staat een symbiose aan te gaan met mycorrhiza. Het is de meest gebruikelijke vorm van samenwerking bij planten en voor veel soorten onmisbaar voor hun voortbestaan.

Waarom Mycorrhiza? Een gezonde bodem is onmisbaar voor de ontwikkeling van sterke, gezonde planten. Zo’n bodem maakt planten minder vatbaar voor ziekten, plagen en stress en laat hen maximaal presteren. Om een gezonde bodem te krijgen zijn twee factoren cruciaal: mycorrhiza’s en nuttige wortelbacteriën. We hebben allemaal geleerd dat wortels water en mineralen opnemen via osmosedruk (met zouten) en ionen-uitwisseling. Dat is maar gedeeltelijk waar. Alleen jonge opnameworteltjes kunnen dit gedurende ongeveer drie weken doen. Als er in die tijd geen kolonisatie met mycorrhiza tot stand komt zullen de opnameworteltjes afsterven. Daardoor worden planten gedwongen steeds weer nieuwe worteltjes aan te maken.

Doel: vitalere beplantingen, mooiere en langere bloeitijden (door vergrootte opname capaciteit), minder ziekte en plagen, ze kunnen beter tegen droogte stress.

Grond is een levend organisme

 

In de animatiefilm ‘Grond is een levend organisme’ wordt de visie van PHC op bodembiologie uiteengezet. Deze 12 minuten durende film laat alles zien over hoe planten ondergronds groeien, en hoe mycorrhiza’s, bacteriën, en bodemleven een onlosmakelijk systeem vormen. Grond moet worden gezien als een levend organisme. De beste gewasbescherming komt vanuit de eigen plantweerbaarheid, daarom is een gezonde bodembiologie is essentieel voor gezonde gewassen. Mycorrhiza speelt daarin een essentiële rol.

Neem contact op:

06 52 30 63 85

Laten we samen werken aan je droomtuin!

Neem contact met me op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak!